Download:

Installation af Sentinel må kun foretages af systemhuset eller firmaer, som har indgået aftale om dette.

SQLServer2019-Express
Server version 4.0.11
Klient version 4.0.11
SQLManagementStudio-2014