Download:

Installation af Sentinel må kun foretages af systemhuset eller firmaer, som har indgået aftale om dette.

Sentinel SQLServer2019-Express
Sentinel Server version 4.0.11
Sentinel Klient version 4.0.11