FAQ

Der overføres ikke data fra lokalserveren til centralserveren

Start en browser op på lokalserveren og kald følgende adresse //195.80.246.10/test.txt Nu skal der fremkomme en tekst på skærmen, hvori der står, at systemet er sat rigtig op.

Hvis siden ikke vises, skal fejlen findes i forbindelsen til systemhuset. Dette gøres ved at højreklikke på Sentinellokalserver ikonet på lokalsereveren og vælge "Administrer". Vælg fanebladet "Systemsetup" og check, at serverurl er korrekt udfyldt. Der skal stå //195.80.246.10/sentinel.asmx

Klienten kan ikke forbinde sig til lokalserveren

Højreklik på Sentinelikonet på den pc, der ikke kan forbinde sig, og vælg "Administrer". Kontroller, at feltet "Servernavn" er udfyldt korrekt. Navnet kan findes på lokalserveren. Bemærk, at da programmet hele tiden forsøger at connecte til lokalserveren, vil man opleve lange svartider.

Klienten kan ikke tilmelde samt se projekter

Tjek om windows firewall er slået til og blokerer for Sentinel klienten.

Firewall

Hvis der lokalt på maskinen er installeret en firewall, skal man være opmærksom på at åbne op, således at Sentinel kan aflevere data.

Flere interfaces

Hvis pc'en har flere netkort eller flere IP-adresser, kan det være nødvendigt at binde Sentinel til den korrekte IP-adresse.

Sentinel Server: I registrerings databasen under [HKEY_LOKAL_MACHINE\SOFTWARE\Sentinel] oprettes MinIpAddress og MaxIpAddress af typen string. Har serveren fast IP adresse, sættes begge variabler til den IP-adresse.

Klient: I filen Client.properties tilføjes nedestående linjer. Er IP-adressen DHCP tildelt, angives første mulige IP-adresse og sidste mulige IP-adresse.

<Property> <Key>MinIpAddress</Key> <Value>192.168.2.2</Value> </Property> <Property> <Key>MaxIpAddress</Key> <Value>192.168.2.2</Value> </Property>
Klargøring af terminalserver til afvikling af flere klienter på samme tid

Hvis du ønsker, at mere end en klient skal kunne starte samtidigt (eks. for klienter på en terminalserver), tilføjes følgende property til Client properties filen i folderen C:\Program\Files\Sentinel Klient

<Property> <Key>MaxClientSessions</Key> <Value>10</Value> </Property>